BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Görevlerimiz


     Başkanlığımız; Üniversitemizin, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında Başkanlığımız, diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde, Rektörlük merkez birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemleri ile adı geçen bütçeler içerisinde yer alan makine ve teçhizat alımlarına ait tüm iç ve dış ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesini 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, Rektörlük Makamınca ihale yetkililiği devredilen diğer birimlere ait mal ve hizmet alımlarını yapar. Yıl içerisinde bütçesinde yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün olarak kullanılmasını ve kaydedilmesini gerçekleştirir.
Başkanlığımız, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem birimlerinin taşınır kayıtlarını tutar. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır. Malzemelere ait kayıttan terkin, yer değişikliği ve hibe işlemlerini gerçekleştirerek yıl sonunda çıkarılması gereken taşınır hesaplarını hazırlar.
Rektörlüğümüze ait haberleşme,temizlik ve güvenlik ile ilgili hizmetleri yürütür.
Rektörlüğümüzün genel kayıt, posta ve santral hizmetleri gibi idari işler yürütülmektedir.
Ulaştırma Birimine ait hizmetler yürütülmektedir

 

Bu görevler dışında Rektörlük Makamınca tarafına verilen diğer görevleri yürütür.

 • SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTI
  Tarih:13.10.2015| Devamı
 • Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kantini Kiralama İhalesi
  fiogf4 buy naltrexone online 9gjkf05

  Tarih:19.06.2015| Devamı
 • 30 Kişilik Personel Hizmet Alımı İhalesi Hk.
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Üniversitemiz İhtiyacı Olan Laboratuvar ve Atelye Malzemesi Alımı İhalesi Hk.
  Tarih:20.06.2012| Devamı
 • DPT Projesi Kapsamında Merkezi Laboratuvar Kurulumu Hakkında
  Tarih:14.03.2012| Devamı
 • Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Laboratuvarları Hakkında
  Tarih:13.03.2012| Devamı
 • Merkezi Kampüsümüzde Yakın Zamanda Faaliyete Geçecek Olan Çarşı Merkezimiz Hakkında
  Tarih:12.03.2012| Devamı
 • 42 KALEM LABORATUVAR CİHAZI VE JENERATÖR ALIMI İHALESİ
  Tarih:18.07.2014| Devamı
 • Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü ve Yozgat Meslek Yüksekokulu Kampüsü İçerisinde Yeralan Bağımsız İşyerlerinin Kiraya Verilmesi
  Tarih:14.01.2013 - 15.01.2013| Devamı
 • 30 Kişilik Personel Hizmet Alımı İhalesi Hk.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • "128 Kalem Laboratuvar ve Atelye Malzemesi Alımı" İhalesi Hk.
  Tarih:20.06.2012| Devamı
 • Merkezi Laboratuvar Kurulumu Kapsamında Alınacak Cihazlar Hk.
  Tarih:18.04.2012| Devamı
 • OfficeStd 2010 Yazılım ve Winpro 7 İşletim Sistemi Alımı" İhalesi Hk.
  Tarih:18.04.2012| Devamı
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Donanım Malzemeleri Alımı İhalesi Hk.
  Tarih:27.03.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı